Original kunst i din virksomhed!

Der kan foretages fuld afskrivning i anskaffelsessåret, også selvom købet sker i slutningen af regnskabsåret. Hvis købesummen er på 14.400 kr. (2021) eller mindre pr. værk, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, hvor kunstværket bliver købt.

Kunstkøb op til kr. 14.400 er fuldt fradragsberettiget i anskaffelses året. 
Kunstkøb over kr. 14.400 kan afskrives over 4 år med 25% pr. år. 

Reglerne betyder, at det nu er mere attraktivt for virksomheder at købe kunstværker. 

Der kan således også afskrives på kunst, hvor virksomheden er beliggende i en ejendom, hvor der både er virksomhed og boliger, med mindre der er tale om én- eller tofamilieshuse, hvor kunsten placeres i den del af bygningen, der benyttes til beboelse.

Udgifter til køb af kunstværker, der hænges op eller stilles op i virksomhedens lokaler, kan afskrives efter den såkaldte saldometode med op til 25 % om året. Altså efter samme regler som inventar. Der kan foretages fuld afskrivning i anskaffelsessåret, også selvom købet sker i slutningen af regnskabsåret.

Benyt dig af chancen og få fradrag i virksomheden med en flot udsmykning!

Kunstnerne i Gallery ArtTour, udstiller gerne i kunstforeninger med garantikøb. Vi kan udstille enkeltvis, samlet eller planlægge en længere periode hvor vi udstiller på skift. Kontakt formand Eileen Clark omkring dette. Email : clarksart@live.dk – Tlf. 2398 2419