Firma kunst

Kunstkøb op til kr. 13.800 er fuldt fradragsberettiget i anskaffelses året. 
Kunstkøb over kr. 13.800 kan afskrives over 4 år med 25% pr. år. 

Regeringen har indført nye regler i 2015, der forbedrer mindre virksomheders mulighed for at afskrive køb af kunst. Reglerne betyder, at det nu er mere attraktivt for virksomheder at købe kunstværker. 

Der kan således også afskrives på kunst, hvor virksomheden er beliggende i en ejendom, hvor der både er virksomhed og boliger, med mindre der er tale om én- eller tofamilieshuse, hvor kunsten placeres i den del af bygningen, der benyttes til beboelse.

Udgifter til køb af kunstværker, der hænges op eller stilles op i virksomhedens lokaler, kan afskrives efter den såkaldte saldometode med op til 25 % om året. Altså efter samme regler som inventar. Der kan foretages fuld afskrivning i anskaffelsessåret, også selvom købet sker i slutningen af regnskabsåret.

Hvis købesummen er på 13.800 kr. (2019) eller mindre pr. værk, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, hvor kunstværket bliver købt.

Benyt dig af chancen og få fradrag i virksomheden med en flot udsmykning!

Kunstnerne i Gallery ArtTour, udstiller gerne i kunstforeninger med garantikøb. Vi kan udstille enkeltvis, samlet eller planlægge en længere periode hvor vi udstiller på skift. Kontakt formand Eileen Clark omkring dette. Email : clarksart@live.dk – Tlf. 2398 2419